Meer resultaten voor personeel inhuren via uitzendbureau

personeel inhuren via uitzendbureau
Personeel inhuren via uitzendbureau Inhuren.com.
Personeel inhuren via een uitzendbureau is over het algemeen net iets minder duur dan zelf iemand aannemen. Dit heeft ermee te maken dat het uitzendbureau het ziekterisico bij ongeval, ziekte of uitval voor zijn rekening neemt. Daarbij bent u geen kosten en tijd kwijt aan werving en selectie en worden alle contractuele zaken tussen uitzendkracht en uitzendbureau via het uitzendbureau zelf geregeld.
goochelaar inhuren
Nog even geen vast personeel? Sprout.
Stel, u begint met personeel inschakelen. Want het is toch handig als iemand de telefoon opneemt en uw agenda bijhoudt, dat soort zaken. U kiest voor een secretaresse voor 40 uur per week. In vaste dienst bent u aan zo iemand 1.800 euro bruto per maand kwijt. Via het uitzendbureau betaalt u een hoger uurtarief van 2750, euro ofwel 4.750 euro per maand.
goochelaar inhuren kosten
Stappenplan tijdelijk personeel inhuren Ondernemersplein. External link. External link. External link. External link. External link. External link. External link. External link. External link. Externa
Buitenlands personeel inhuren. Hebt u tijdelijk personeel nodig? Dan kunt u dit inhuren via een intermediair, zoals een uitzend of detacheringsbureau. Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Huurt u buitenlands personeel in, dan hebt u een aantal extra verplichtingen.
Rijles Hengelo
Uitzendarbeid Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Indien de uitzendkracht bij het uitzendbureau een anciënniteit van 15 dagen heeft opgebouwd, heeft hij tevens recht op het loon voor één feestdag die valt in de periode van 14 dagen na het einde van zijn arbeidsovereenkomst. Indien hij bij het uitzendbureau meer dan 1 maand anciënniteit heeft opgebouwd, heeft hij recht op het loon voor de feestdagen die vallen in de periode van 30 dagen na het einde van zijn arbeidsovereenkomst. Het recht op de betaling van het loon voor feestdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst houdt wel op van zodra de uitzendkracht bij een andere werkgever begint te werken. Voor feestdagen die samenvallen met een gewone inactiviteitsdag of met een zondag geldt voor de uitzendkracht dezelfde vervangingsregeling als deze die geldt voor het vast personeel in de onderneming van de gebruiker.
groepsaccommodatie ommen
Contracting bespaart loonkosten, maar mag het? Personeelsnet: vakkennis voor HR-professionals.
Daarin krijgen uitzendkrachten het cao-loon van vaste krachten bij het bedrijf dat inleent. Omdat bedrijven de loonkosten zo laag mogelijk willen houden, vreest de vakbond dat bedrijven de cao gaan ontduiken en personeel inhuren via contracting-constructies. Dat blijkt uit het FNV-rapport Balletje-balletje op de arbeidsmarkt. Niet zomaar een onderaannemer. Contracting is een variant op onderaannemen, dat bijvoorbeeld in de bouw heel gebruikelijk is. Dat is volkomen legaal en in de meeste gevallen vallen de werknemers van de onderaannemers gewoon onder een cao. Maar bij contracting ontslaat een bedrijf eerst zijn eigen werknemers die veelal onder een cao vallen. Vervolgens besteedt het een deel van de productie uit aan een contractor, vaak een dochter van een uitzendbureau.
detective inhuren
Handig om te weten over het inhuren van uitzendkrachten.
Identiteit controle en documentatie. Bij het inhuren van een nieuwe medewerker is het belangrijk dat de identiteit van de arbeidskracht wordt gecontroleerd aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Dit geldt ook voor uitzendkrachten die u inhuurt. Het is belangrijk om een kopie van het identiteitsbewijs op te slaan in de administratie tot zeven jaar na afloop van de inhuurperiode. Uitzendbureaus werken met online urenregistratie. Het enige wat u als opdrachtgever hoeft te doen is wekelijks de uren te controleren en bij online invoer, op akkoord te klikken. Als opdrachtgever bent u verplicht om de uitzendorganisatie te informeren over specifieke kenmerken van de arbeidsplaats, de risicos en de beschermingsmaatregelen. Het uitzendbureau verstrekt deze informatie aan de uitzendkracht, voor aanvang van de werkzaamheden aan de hand van het Arbodocument. Een werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkplek voor het personeel. De verplichtingen uit de Arbowet gelden ook voor flexibele krachten die worden ingehuurd via een uitzendbureau.
band inhuren
Alles over het inhuren van uitzendkrachten Dienstverbanden Ondernemen Met Personeel.
Het inhuren van een uitzendkracht is relatief duur. Je betaalt niet alleen het brutoloon van de uitzendkracht, maar ook het uitzendbureau. Dit zijn kosten voor bemiddeling, winst voor het uitzendbureau en de afdekking van hun werkgeversrisicos. Reken erop dat je twee tot drie keer het brutoloon moet betalen. De kosten variëren per ingehuurde uitzendkracht. Hoe hoger het personeel is gekwalificeerd, hoe hoger het uurloon is. De bemiddelingskosten stijgen in dit geval ook mee. Een uitzendbureau werkt met een urenregistratie. Dit kan zowel digitaal als via het ouderwetse werkbriefje.
Tijdelijk personeel aannemen: zo zit dat Ikgastarten.
Ook wanneer je iemand inhuurt via een uitzendbureau, moet je erop letten dat arbeidskrachten van buiten de EER of uit Kroatië over een geldige tewerkstellingsvergunning beschikken. De intermediair moet deze tewerkstellingsvergunningen aanvragen. Kijk voor alle voorwaarden op Ondernemersplein.nl. Bewaar kopieën identiteitsbewijs goed. Zorg dat je ook bij tijdelijke krachten een kopie van de identiteitsbewijzen bewaart in de bedrijfsadministratie. Net als bij vaste werknemers geldt ook voor flexibel personeel een bewaarplicht van zeven jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Weetje: ook de gegevens van tijdelijke werknemers moet je 7 jaar lang bewaren. Bij een uitzendkracht hoef je dit in veel gevallen niet zelf te regelen, dat doet het uitzendbureau. Zij sturen een kopie van het identiteitsbewijs van de tijdelijke werknemer; het is overigens wel slim om zelf nog even te checken of deze documenten in orde zijn. De kans is klein dat je een verlopen identiteitsbewijs in handen krijgt, maar in dit geval is het beter om het zekere voor het onzekere te nemen. Voorkom aansprakelijkheid voor loonheffingen. Ook al gaat het om het inhuren van tijdelijk personeel: de Belastingdienst kan je alsnog aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en omzetbelasting die jouw intermediair moet betalen.

Contacteer ons